Čebínský zpravodaj, informovatnost občanů

Celou dobu, co jsme na radnici, je pro nás velmi důležitá komunikace s občany.

Čebínský zpravodaj, Facebook obce, Mobilní aplikace a internetové stránky. To jsou hlavní komunikační kanály, které jsme používali a kterými jsme Vám sdělovali to nejdůležitější z dění na radnici.

Vzhledem k postupující digitalizaci jsme tištěnou verzi zpravodaje rozšířili o jeho elektronickou podobu. Také jsme založili facebookovou stránku obce, která dobře funguje pro rychlé rozšíření aktuálních informací.

Na internetových stránkách jsme pravidelně zveřejňovali zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a ve zpravodaji také zápisy ze schůzí rady obce.