Naši kandidáti:

 1. Tomáš Kříž
 2. Pavel Plevač
 3. Bc. Bohuslav Husák
 4. Prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
 5. Ing. Josef Filla
 6. Ing. Tomáš Cibulka, Ph.D.
 7. Jiří Beneš
 8. Miroslav Holík
 9. Bc. Markéta Kristková
 10. Vojtěch Malášek
 11. Ing. Jan Zahradník
 12. Adéla Vojancová
 13. Hana Holíková
 14. Mgr. Jana Cacková
 15. PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Tomáš Kříž

náš kandidát na starostu obce

Je mi 38 let. Jsem ženatý, mám dvě děti a celý život bydlím v Čebíně. Do zastupitelstva obce jsem poprvé kandidoval v roce 2006. Postupně jsem pracoval jako radní, místostarosta a od roku 2013 jsem starostou obce. Čebín a jeho zájmy zastupuji také v Mikroregionu Čebínka, jehož jsem předsedou, a ve Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, kde vykonávám funkci místopředsedy.

Nikdy jsem nečekal, že se věci změní samy tak, jak bych si přál. Pokud jsem měl pocit, že by něco mohlo či mělo být jiné nebo lepší,  prostě jsem se do toho pustil a vědom si starého dobrého "bez práce nejsou koláče" začal. Tak tomu bylo, když jsme v Čebíně přebírali organizaci Orel, obnovovali tradiční krojované hody a nejinak tomu bylo, když jsme v roce 2006 založili Sdružení mladých pro Čebín a poprvé kandidovali do zastupitelstva obce. A je tomu tak dodnes. Svoji práci starosty obce vnímám jako službu a jsem si plně vědom toho, že bez činu zůstávají i ty nejkrásnější myšlenky bezcenné.

Zcela zásadním tématem je pro mě vybudování druhého stupně základní školy. Obec za tímto účelem již zakoupila nemovitost a poměrně daleko je i projektová příprava. V následujícím období bude třeba zajistit financování výstavby i následného provozu, vybrat zhotovitele, postavit a vybavit školu a zahájit její provoz. Jsem připraven využít všechny své zkušenosti a napnout síly k tomu, aby se Čebín mohl za čtyři roky pochlubit krásnou, novou a moderní školou s druhým stupněm.

Tomáš Kříž

Pavel Plevač

náš kandidát na místostarostu obce


Jmenuji se Pavel Plevač. Celý život jsem prožil v Čebíně. Po celou dobu mého místostarostování jsem se věnoval údržbě veřejné zeleně obce a především hospodařením v čebínských lesích. Nejdříve jsem pracoval jako neuvolněný člen zastupitelstva, ale později, když se ukázalo kolik práce a úsilí si vyžádá údržba, obnova a zavedení udržitelného hospodaření v těch 78 hektarech lesů, které Čebín vlastní, jsem byl pro tuto práci uvolněn.

Krom papírování, zajišťování dotací na obnovu a údržbu lesa nebo na techniku, umím také přiložit ruku k dílu a nebojím se fyzické práce. Ostatně většina těch, kteří mě znají, mě mají spojeného s traktorem nebo motorovou pilou.

Máme za sebou, tak jako jinde kůrovcovou kalamitu a přes to, že se už spousta práce v lesích udělala, ještě hodně nás jí čeká a je to stále nekončící boj. A já bych ho chtěl bojovat i nadále, s nasazením, láskou k přírodě a respektem ke všem, kdo jsou mi ochotni v tomto nelehkém úkolu pomáhat.


Bc. Bohuslav Husák


Jmenuji se Bohuslav Husák, je mi 41 let, s manželkou máme 2 děti. Mohu o sobě prohlásit, že jsem rodák z Čebína, neboť jsem tu prožil celý můj dosavadní život. Jsem rád, že jsem po sametové revoluci mohl svobodně vyrůstat ve skautských a později orelských ideálech a být jejich součástí zde v naší obci. Jsem rád i za to, že jsem byl u znovuobnovení krojovaných hodů a jejich tradice vydržela mezi mládeží dodnes.

Za Sdružení mladých pro Čebín jsem se do zastupitelstva dostal v roce 2010. Pokud to voliči dovolí, rád bych pokračoval v probíhající práci v zastupitelstvu a radě obce. Některé akce byly úspěšně dotaženy do konce, ale mnohé další čekají na realizaci. Absolutní priorita je pro mě nyní II. stupeň základní školy. Rád bych, aby v Čebíně byla plnohodnotná devítiletka. S tím se naším dosavadním obdobím táhne potřeba vhodného sportovního zázemí pro základní školu. Rád bych, aby nejen naše děti mohly mít sportovní a kulturní vyžití v hale na místě bývalé orlovny (součást bývalé restaurace Pod skálou).

To však není všechno. Mezi další priority patří rekonstrukce zchátralých či chybějících chodníků. Také bych byl rád, abychom našli vhodný kompromis pro vybudování přechodu pro chodce přes silnici na Tišnov k železniční stanici. Doufám, že vybudováním obchvatu Čebín se zklidní i doprava skrze obec a peníze zamýšlené pro případné radary bychom mohli využít jinde. 


Prof. RNDR. Oldřich Sychra, Ph.D.

Je mi 46 let. Jsem ženatý, mám pět dětí a skvělou ženu. V Čebíně žijeme téměř 20 let, ale díky skvělým lidem, které jsme zde poznali, mám pocit, jako bychom tu byli odjakživa. Když pozoruji naše děti, které se hrdě hlásí k tomu, že jsou Čebíňáci, jsem rád, že jsem v roce 2014 přijal nabídku kandidovat za Sdružení mladých pro Čebín a mohl se tak, nejprve jako člen zastupitelstva a od roku 2018 i jako člen rady obce, podílet na chodu a rozvoji naší obce.

Zvláště se mi líbí, jak obec podporuje činnost spolků, které v průběhu celého roku pořádají řadu zajímavých akcí. I když je jasné, že se nikdo nemůže zavděčit úplně všem, myslím si, že si většina z nás najde to své, ať už podle zaměření či věku - od Vítání občánků pro nejmenší až po Posezení s písničkou pro naše seniory. Věřím, že všechny tyto aktivity přispívají k tomu, abychom se v Čebíně skutečně cítili jako doma.