Centrum zdravotních služeb Čebín

Mnohaleté úsilí o zajištění služby praktického lékaře v Čebíně se podařilo a navíc mají naši občané k dispozici také stomatologa a lékárnu. Stavba "Centra zdravotních služeb" trvala necelý rok a byla dokončena v listopadu roku 2021. V jarních měsících se postupně zařizovaly jednotlivé provozy a od prvního dubna je středisko zcela v provozu.

Během léta 2020 vznikly první návrhy stavby a dokonce roku byla prakticky hotova architektonická studie. Po devíti měsících získala obec stavební povolení a pustila se do samotné realizace díla.  

Kompletní projekční činnost nám zajišťovala architektonická kancelář knesl kynčl architekti, s.r.o. a spolupráce s nimi byla skvělá. Zhotovitelem byla brněnská firma PSK Group, spol. s.r.o. Stavební práce probíhaly prakticky dle harmonogramu a tak jsme mohli v listopadu 2021 zkolaudovat. Součástí díla byla i kompletní rekonstrukce parkoviště u objektu, v rámci které došlo k nahrazení stávajícího asfaltového povrchu za nový ze zatravňovací a drenážní dlažby. Ta umožní zasakování dešťové vody a je tak šetrnější k životnímu prostředí. Stavba byla realizována z vlastních zdrojů obce a pomocí bankovního úvěru. Celková cena činila necelých 29 milionů korun českých. 

V březnu 2022 zahájil provoz ordinace praktického lékaře MUDr. Karol Franc, čtrnáct dní poté se občanům Čebína otevřela lékárna a trojici služeb uzavřela v dubnu stomatologická ordinace paní doktorky Romany Antonínové.

Fotogalerie