Cyklostezka Čebín - Drásov

Několik let projekčních příprav, tři žádosti o dotaci a víc jak rok stavebních prací. To jsou milníky, které postupně vedly k tomu, že se můžeme pochlubit zbrusu novou cyklostezkou z Čebína do Drásova.  

Záměr postavit "Cyklostezku Čebín - Drásov", jak se projekt oficiálně jmenuje a propojit tyto dvě obce vznikl na půdě Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čebínka před pěti lety. Po několika letech projektování a dvou neúspěšných žádostech o dotaci se konečně zadařilo a v roce 2021 započala stavba, jejímž cílem bylo zvýšení bezpečnosti cyklistů a odklonění cyklo a pěší dopravy z vysoce frekventovaných úseků silnic mezi obcemi Čebín a Drásov. Jako hlavní přínos jsme vnímali propojení sítě cyklotras nejen v mikroregionu, ale také směrem na Kuřim. Cyklostezku tak mohou využívat naši občané k bezpečné cyklistické dopravě za službami a do zaměstnání ať už do Drásova, kde stezka končí u jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v mikroregionu - firmy Siemens, nebo Čebína (LB Cemic, Mikrop, KIPPO, ...) a dále do průmyslové zóny v Kuřimi.

Celkové náklady na stavbu přesáhly částku 20 milionů korun a stavba byla vybudována za finanční podpory z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a také z rozpočtu Jihomoravského kraje.

V rámci realizace projektu byla postavena asfaltová cyklostezka v šíři 3 metry mezi obcemi Čebín a Drásov o celkové délce 2,89 km. Jedná se dva úseky - čebínský, vedený částečně kolem krajské silnice do Malhostovic a dále v trase bývalé polní cesty v délce 1,5 km a drásovský, vedený po náspu bývalé železnice v délce 1,39 km. Součástí stavby je i 36 parkovacích stání pro kola a parkovací plocha pro krátkodobé parkování uživatel stezky, například in-line bruslařů. V blízkosti parkoviště je odpočívka s mobiliářem.

Fotogalerie