Dostavba komunikace v "Černých polích"

V roce 2020 proběhla dlouho očekávaná výstavba nové silnice v Černých polích.

Na základě výběrového řízení, do kterého podalo své nabídky celkem sedm firem, byla jako zhotovitel vybrána společnost PORR a.s., jejíž nabídková cena činila 6.379.239,29 Kč bez DPH. Po předání staveniště a přípravných pracích (vytyčení, zařízení staveniště atd.) byla zahájena vlastní realizace.

Začátkem roku proběhly výkopové práce a byly vybudovány přípojky dešťových vpustí. Po Velikonocích proběhla stabilizace podloží - vrstva hlíny v tloušťce cca 30 cm byla promleta speciální frézou a promíchána s hydraulickými pojivy. Tím se dosáhlo větší únosnosti podloží. Po pokládce konstrukčních vrstev byly nejprve dokončeny dlážděné plochy - chodníky a parkovací stání a na závěr byly položeny asfaltové vrstvy komunikace, upraveno okolí a osazeny dopravní značky.

Stavbyvedoucím byl pan Ing. David Kočka, funkci TDI vykonával pan Ing. Pavel Šudák z Kuřimi a koordinátorem BOZP byl pan Tomáš Dvořáček z Malhostovic. Původní projektovou dokumentaci, která byla stará téměř deset let a kterou v té době zhotovil pan Ing. Martin Kudláček z Chudčic, kompletně aktualizoval pan Ing. Petr Jarolím ze společnosti PIK Bajer z Brna.

Fotogalerie