Kompletní rekonstrukce "Nové" ulice

Stavební činnost byla zahájena 4. května 2020. Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce celé ulice od křižovatky u nádraží až po fotbalové hřiště pod sokolovnou a také propojka "Nové ulice" s krajskou ulicí na Tišnov č. II/385.

Realizace byla rozdělena na tři etapy. Nejprve se pracovalo na úseku od fotbalového hřiště po křižovatku u "bloků", v druhé části výstavby byl realizován úsek od této křižovatky k nádraží a na závěr propoj s krajskou komunikací.

V rámci rekonstrukce došlo k vybudování nového chodníku, kompletní rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev a výstavbě nového parkovacího pruhu.   

Stavbu prováděla společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o., která vzešla z výběrového řízení a která nabídla nejnižší cenu 11.001.374,- Kč bez DPH. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 6 firem. Jedna firma uvedla v nabídce chybné údaje a musela být z dalšího posuzování vyloučena. Nejvyšší nabídka činila 13.968.032,- Kč bez DPH. Technický dozor investora prováděl na stavbě pan Ing. Pavel Šudák, koordinátorem byla pan Tomáš Dvořáček. Autorem projektu byl Ing. Pavel Sojka z Deblína.

Hlavní práce byly dokončeny v listopadu s tím a drobné vady a nedodělky byly odstraněny na jaře roku 2021.

Fotogalerie