Nová silnice ve "Véjezdě"

"Véjezd" byl třetí komunikací, která byla v roce 2020 opravena.

Projektovou dokumentaci opět Ing. Sojka a funkce TDI i koordinátora BOZP vykonávali pánové Šudák a Dvořáček. Zhotovitelem byla tentokrát firma místního občana, pana Petra Hradského.

V rámci stavby byla upraveno podloží, vybudovány nové asfaltové vrstvy vozovky doplněné o akumulaci a zasakování dešťových vod a bezpečnostní zpomalovací prahy. Došlo také k reorganizaci dopravního řešení. 

Nově je "Véjezd" jednosměrkou průjezdnou od obce směrem ven na Chudčice. Souběžně s rekonstrukcí silnice došlo také k propojení vodovodních řadů v části obce "Šafranice" a pod školou, aby bylo při případné poruše možno zásobovat postiženou oblast z druhé strany.

Fotogalerie