Nová třída mateřské školy

Na jaře proběhl zápis dětí do mateřské školy a my jsme řešili kapacitu školky, abychom mohli vzít všechny děti. 

Tentokrát byla důvodem nedostatku míst skutečnost, že je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno hodně dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a ty laicky řečeno "zabírají" více kapacity než děti bez těchto potřeb. Rozhodli jsme se proto přebudovat prostory Dětského klubu Syslík na další třídu MŠ Čebín.  

Projektovou dokumentaci pro obec zpracovával Ing. Josef Filla mladší. Bylo nutné splnit podmínky Krajské hygienické stanice a získat všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů a povolení a novou třídu připravit tak, aby v ní výuka mohla začít co nejdříve.

Díky ochotě místních řemeslníků a dalších, kteří přiložili ruku k dílu a také díky dobré kordinaci prací, se podařilo stavební práce zvládnout v rekordním čase. Začátkem září se začaly vybavovat prostory a proběhla kontrolní prohlídka stavebního úřadu, zástupců hygieny a Hasičského záchranného sboru JMK. Výuka začala v říjnu 2021.

Fotogalerie