Oprava hřbitovní zdi, úpravy u kostela

Během tohoto volebního období jsme také nechali opravit hřbitovní zeď a péči jsme věnovali také úpravám okolo kostela.

Hřbitovní zeď dostala novou fasádu a okolo hřbitova byly vybourány kamenné zídky, založeny nové trávníky, kamenné skalky a okrasné záhony a zřídili jsme i několik nových parkovacích stání.

Fotogalerie