Podpora spolků, kultury a sportu

V obci tradičně působí mnoho spolků a organizací.

Jedná se o Orel jednotu Čebín, TJ Sokol, SDH Čebín, FC Čebín, Skauty, Čebínské ženy a další.

Jsme si vědomi toho, že bez ochotných a obětavých lidí a členů těchto uskupení, by tu žádná činnost nebyla a rádi bychom jím tímto poděkovali.

Vždy bylo naší prioritou tyto spolky podporovat a vytvářet prostor a podmínky pro jejich činnost. V uplynulém volebním období podporovala obec spolky pravidelnými i mimořádnými dotacemi. Finanční prostředky poskytla rada obce také individuálním sportovcům z Čebína, kteří naši obec reprezentovali na národních, evropských i světových soutěžích.

Za roky 2018 - 2022 poskytla obec Čebín našim spolkům, organizacím a sportovcům finanční podporu ve výši více jak 2.000.000,- Kč.