Prodloužení chodníku na Tišnov a místo pro přecházení

Chodník podél silnice II/385 vpravo ve směru na Tišnov končil před odbočkou k vlakovému nádraží.

Pro bezpečný příchod k novým rodinným domům na tomto konci byl stávající chodník prodloužen asi o 100 metrů. Ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří jdou na vlak, bylo zřízeno nové místo pro přecházení. Aktuálně jednáme s Policií ČR o možnosti jeho přebudování na plnohodnotný přechod pro chodce.

Fotogalerie