Úpravy prostranství u základní školy

Na "Apríla", tedy v pátek 1. dubna 2022 jsme u základní školy slavnostně otevřeli stavbu s názvem "Vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku v Čebíně". 

Došlo zde k úpravám okolí školy a vybudování prostoru pro naše žáky, kde budou moci trávit například přestávky, a to jak odpočinkem, tak aktivním pohybem na novém bezpečném povrchu nebo herních prvcích. Byly také zřízeny nové bezbariérové přístupy do školy a celý areál byl oplocen. 

Akce byla finančně podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Fotogalerie