DĚKUJEME

Všem moc a moc děkujeme za podporu ve volbách a Vaše hlasy, díky kterým Mladí pro Čebín dosáhli historicky nejlepšího výsledku v dějinách tohoto sdružení. V zastupitelstvu budeme mít i nadále 12 členů z patnácti, ale celkově jsme získali 7 472 hlasů, což přestavuje 71,43 % všech odevzdaných hlasů (ve volbách v roce 2018 jsme získali 6 888 hlasů, což přestavovalo 66,81 %).Ještě jednou velice děkujeme! 

Vaše důvěra je pro nás potěšující, ale zároveň zavazující. Budeme se snažit ji nezklamat, dále pokračovat v započaté práci a splnit volební sliby, jak nejlépe budeme umět. 

Tomáš Kříž

Vítejte na našich nových internetových stránkách. Připravili jsme je proto, abychom Vás informovali o tom, co se nám v období 2018 - 2022, kdy jsme měli možnost vést obec Čebín, podařilo a seznámili Vás s tím, proč chceme dál kandidovat ve volbách do zastupitelstva a co jsme si vytyčili jako hlavní body našeho volebního programu a čemu chceme dát v období 2022 - 2026 hlavní prioritu v naší práci pro obec a pro vás.


Zveme Vás k volbám do zastupitelstva obce ČEBÍN 23. a 24. září 2022 a nabízíme náš volební program.


Postavíme II. stupeň základní školy a moderní odborné učebny

Víc jak rok již pracujeme na přípravě projektů, stavebního povolení a zajištění financování výstavby II. stupně základní školy v Čebíně. Tento projekt je pro nás naprostou prioritou. 

Pomozte nám vyhrát volby a my pomůžeme Čebínu k dalšímu stupni občanské vybavenosti. Po zdravotním středisku, které jsme vybudovali v tomto volebním období, postavíme v Čebíně II. stupeň základní školy. V budově budou nové třídy a moderní odborné učebny, dále zázemí pro učitelský sbor a management školy a školní kuchyně.

Opravíme a postavíme chodníky na Šafranici, Kukýrně a na návsi

Hodně chodníků a komunikací v obci jsme již opravili. V dalším volebním období bychom rádi zrealizovali projekt, který od roku 2021 připravujeme a to dostavbu chodníků kolem krajských silnic v Čebín, tam, kde chybí, nebo jejich rekonstrukci tam, kde jsou ve špatném stavu.

Konkrétně chceme opravit chodník od obecního úřadu k soše "partyzána" a vybudovat nové chodníky od návsi na "Šafranicu" a chodník od návsi kolem hřbitova k dětskému hřišti a dále na ulici "Nová". Konečně postavíme také nový chodník na "Kukýrně" včetně napojení na autobusové zastávky směr Malhostovice. To je záležitost, kterou jsme slibovali již v minulém období, ale na kterou pro realizaci jiných staveb (hlavně Centra zdravotních služeb, které původně nebylo v plánu) nezbyly peníze.

Pokusíme se získat peníze na sportovní halu, tělocvičnu, sál a hospodu na návsi

Největší prioritou je pro nás postavit a zahájit výuku na druhém stupni základní školy v Čebíně. Jsme ale projekčně připraveni ke škole postavit i novou halu. Vše bude záležet na tom, jak se bude v souvislosti s aktuálním děním vyvíjet ekonomika obcí a kam až se vyšplhají v následujícím období ceny stavebních prací. 

Každopádně obec má hotovou projektovou dokumentaci a je požádáno o stavební povolení. Máme jasnou představu, kde požádat o dotaci na halu a žádost připravujeme. Věříme, že štěstí přeje připraveným a uděláme maximum pro to, aby se nám podařilo vybudovat nové a moderní sportovní a kulturní zázemí nejen pro školu a školku, ale i pro všechny čebíňáky.

Budeme podporovat spolky, sport a kulturu

K čemu by byly všechny ty haly, hřiště, opravené klubovny, pořízené kroje a další, kdyby je nikdo nevyužíval? Podpora spolků, sportu a kultury pro nás vždycky byla a je i nadále velmi důležitá.

Jen za poslední 4 roky rozdělila obec na dotacích pro tyto subjekty částku představující více jak 2 miliony korun. Kromě toho jsme i sami pořádali akce (Čebínská stodola) nebo se na nich podíleli a pomáhali s jejich přípravou ať už finančně nebo zapůjčením obecní aparatury či dalšího vybavení (babské hody, setkání harmonikářů, obecní ples společně s SDH, ...)   

Vrátíme život a krásu do "Dolíku"

Už roky se snažíme obnovit výletní místo v "Dolíku". Po mnoha letech se nám podařilo dokončit projekční přípravu a máme potřebná povolení. Podali jsme také žádost o dotaci a máme úspěšně za sebou její administrativní kontrolu. Vše je na dobré cestě a vypadá to, že bychom mohli získat peníze na realizaci většiny uznatelných nákladů.

No a na co se můžete těšit, pokud uspějeme? Opravíme cestu z "Třešinek" do "Dolíku". Dále kompletně zrekonstruujeme samotnou studánku a jezírko, do kterého z ní vytéká voda. Vybudujeme nové zpevněné plochy a na torzu bývalé chaty, které opravíme, postavíme pergolu.

Co jsme dokázali

Máme za sebou další čtyři roky, kdy jsme měli možnost vést naši obec a pracovat pro ni i  pro Vás v zastupitelstvu obce, v radě obce a na pozici starosty a místostarosty. Většinu z toho, co jsme před volbami v roce 2018 slibovali, se nám podařilo splnit. Pokud něco nedopadlo (konkrétně to byly chodníky na návsi, na "Kukýrně" a u hřbitova - včetně rozšíření silnice, sportovní hala s hospodou a byty a přístřešek na dětském hřišti) pak to bylo proto, že jsme tyto záležitosti odložili a místo nich využili obecní peníze koupi domu č. p. 20 a na vybudování zdravotního střediska a zajištění lékařské péče. Byla to jedinečné příležitost a nemohli jsme si ji nechat utéct.  Na přípravě chodníků i haly ale dále pracujeme a chtěli bychom je dokončit v následujícím období.

Mnohaleté úsilí o zajištění služby praktického lékaře v Čebíně se podařilo a navíc mají naši občané k dispozici také stomatologa a lékárnu. Stavba "Centra zdravotních služeb" trvala necelý rok a byla dokončena v listopadu roku 2021. V jarních měsících se postupně zařizovaly jednotlivé provozy a od prvního dubna je středisko zcela v provozu.

Stavební činnost byla zahájena 4. května 2020. Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce celé ulice od křižovatky u nádraží až po fotbalové hřiště pod sokolovnou a také propojka "Nové ulice" s krajskou ulicí na Tišnov č. II/385.

Několik let projekčních příprav, tři žádosti o dotaci a víc jak rok stavebních prací. To jsou milníky, které postupně vedly k tomu, že se můžeme pochlubit zbrusu novou cyklostezkou z Čebína do Drásova.